Obavještenje za korisnike povodom prekida signala

Poštovani korisnici,

ovom prilikom vas obavještavamo da je, krivicom trećih lica, 16.12.2019. godine došlo do prekida signala kablovske televizije, interneta i telefonije kompanija ELNET  usljed velikog kvara na optičkim kablovima.

Građevinska firma koja izvodi radove na izgradnji objekta „Coca Cola“ usljed svog propusta i nesmotrenosti prilikom izvođenja radova pokidala je glavni vod.

Naše ekipe su odmah izašle na teren i tek nakon višečasovne intervencije u jutarnjim časovima 17.12.2019. godine otklonili smo kvar i vratili u funkciju signale kablovske televizije, interneta i fiksne telefonije.

Izvinjavamo se korisnicima na neočekivanoj situaciji i zahvaljujemo se na razumijevanju.