Novi cjenovnik usluga

Nove cijene paketa

Shodno uslovima poslovanja kompanije ELNET d.o.o., pretplatnici na koje se odnosi povećanje cijena imaju pravo odabrati drugi paket usluga ili drugu uslugu ukoliko žele, kao i raskinuti važeći pretplatnički ugovor bez obaveze poštivanja oktaznog roka od 15 dana i bez naknade za prijevremeni raskid – najkasnije do 01.07.2018. godine. Novi cjenovnik možete skinuti kao PDF ovdje.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas putem brojaeva telefona 051 927 999, 051 964 111 ili putem e-maila: info@elnetrs.ba