NOVE CIJENE USLUGA OD 01.05.2021. GODINE

Cijenjene korisnike usluga kompanije ELNET d.o.o. obavještavamo o novom cjenovniku usluga koji počinje važiti 01.05.2021. godine.

 

Nove cijene obavjestenje