Phone: + 387 51 927 999 Email: info@elnetrs.ba

Optički internet

elnet opticki internet paketi

*Svi paketi zaključuju se na određeni vremenski period od 24 mjeseca.

* Način plaćanja: žiralno na brojeve žiro računa:

555-007-00225580-92 – Nova Banka

562-099-81120335-73 – NLB Banka

*Naknada za  raskid pretplatničkog ugovora: Ukoliko korisnik izrazi želju za raskidom ugovora prije isteka važenja, korisnik je dužan isplatiti sve pretplate do kraka ugovora.