Phone: + 387 51 927 999 Email: info@elnetrs.ba

Internet

internet-elnetELNET Internet paketi

Uslovi priključka:

Sam kablovski internet se i zasniva na pretpostavci da je urađena instalacija kablovske televizije jer se za prenos slike ali i podataka koristi isti medij. Ipak uslov za spajanje kablovskog interneta je posjedovanje ugovora za kablovsku televiziju.

Internet usluge

Cjenovnik internet paketa. U cijene nije uračunat PDV.

 

*NAPOMENA* Priključna taksa je besplatna

 

Mail podešavanja

 

S obzirom da smo od 01.08 2009 godine svim našim korisnicima dodijelili dinamičke javne IP adrese, tako smo uradili i preusmjeravanje svog mail saobraćaja kroz naš mail server. To znači da vi i dalje imate pravo da poštu prikupljate sa raznih mail servera ali slanje pošte morate obavljati isključivo preko našeg (Elnet-ovog) mail servera.

Podešavanja su jednostavna i svode se na svega nekoliko veoma jednostavnih koraka:

1. Incoming mail server (POP3): adresa vašeg dolaznog servera, tj. servera odakle želite da primite poštu: pop3.elnetrs.ba

2. Outgoing mail server (SMTP): adresa elnet mail servera i ona glasi: smtp.elnetrs.ba

3. U polja user name i password upisujete podatke za pristup POP3 serveru

4. Pristupne podatke za odlazni server upisujete u polja koja se u Microsoft Outlook-u nalaze u tabu

Outgoing server, a nakon klika na dugme More Settings …

– uključite jezičak My outgoing server (SMTP) requires authentication

– kliknite na radio dugme: “Log on using”

User name kao i password ste dobili prilikom otvaranja internet naloga.

 

Borba protiv Spam poruka

Uvod

U nastavku borbe protiv neželjenih poruka, uveli smo nekoliko novina. Za Vas, naše korisnike najbitnije je da znate da smo na našem e-mail serveru napravili ograničenje po pitanju broja dolaznih poruka. Analizom ponašanja računara, zaraženih virusom, došli smo do zaključka da računar koji ima virus, a za koji korisnik obično ne zna, u samo jednoj sekundi može da pošalje i po nekoliko desetina poruka na različite e-mail adrese primaoca.

Mjere koje smo preduzeli

Iz tog razloga uveli smo određena pravila koja motre sve dolazne konekcije, i u slučaju da korisnik želi u jednoj sekundi da pošalje više od 20 e-mail poruka njegova adresa automatski dolazi na “crnu listu” u trajanju od jednog sata.

Šta u slučaju da “moja” adresa dođe na ovu listu?

Ukoliko primijetite da niste u stanju da iz svog e-mail klijenta pošaljete e-mail poruku, provjerite antivirusnim programom da li na računaru slučajno nemate virus koji je doveo do ovoga.