Elnet dio projekta Optička mreža Srpske

Kompanija ELNET sa ciljem poboljšanja i unapređenja kvaliteta svojih usluga nastoji da omogući revolucionarne brzine Interneta i do 400/200 Mbps u domaćinstvima širom Republike Srpske.